pen proiecte fonduri europene

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Titlul comunicatului de presă

Locaţia, data

[Nume Beneficiar], cu sediul în [………….], derulează, începând cu data de [data semnării contractulu)], proiectul "[………….]", co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu........ [ Instituţia ].  
Valoarea totală a proiectului este de [………..] lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de [………] lei.
Proiectul se implementează în localitatea/localităţile [..........] pe o durată de […………] luni.

Obiectivul proiectului este [……………]

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact ………..
Funcţie:
Tel. ………, Fax: ……………., e-mail: ………….