pen Chestionar satisfactie pacient

CHESTIONAR de STAISFACȚIE al PACIENTULUI
Denumire spital:
Data completării: 23.10.2021
Stimată doamnă/domn
     În vederea aprecierii îngrijirilor medicale pe care le-ați primit în spitalul ales și a creșterii calității acestora, vă rugăm să aveți amabilitatea de a răspunde întrebărilor din chestionarul de mai jos.
Chestionarul este anonim. Vă asigurăm că răspunsurile dvs. vor rămâne confidenţiale. Informaţia obţinută nu va fi asociată cu dumneavoastră.
Vă rugăm să fiți sinceri și să alegeţi varianta care descrie cel mai bine situaţia dvs.
Date demografice:
Sex:  Femeie   Bărbat 
Vârstă:   ani
Mediu de rezidenţă:  Urban   Rural 
Secția/Compartimentul unde ați fost internat:  
1. La internare ați fost însoțit în secție de:
  personal sanitar
  aparținători (membri de familie, prieteni, vecini, etc)
  ați mers singur
2. Ați fost informat asupra drepturilor dumneavoastră ca pacient?
Da    Nu 
3. Ați fost informat asupra diagnosticului, tratamentului și regimului prescris de medic?
Da    Parțial    Nu 
4. Personalul medico-sanitar a avut o atitudine amabilă și a manifestat disponibilitate față de dumneavoastră?
Da    Nu  Uneori   
5. Ați fost mulțumit de calitatea informațiilor (medicale și nemedicale) primite în spital?
Da    Nu 
6. Cum apreciați calitatea aparaturii medicale din acest spital?
Foarte bună    Satisfăcătoare    Nesatisfăcătoare   
7. În cazul în care a trebuit să vă deplasați la diferite secții/compartimente din spital, ați fost însoțit de personal medico – sanitar?
Întotdeauna    Uneori    Niciodată   
8. La externare ați primiti bilet de exernare și scrisoare medicală către medicul dvs de familie cu recomandări din partea medicului curant privind starea dvs de sănătate?
Da    Nu   
9. Medicamentele administrate în spital:
Le-ați primit din spital    Le-ați achiziționat dumneavoastră sau familia    Ambele variante de mai sus   
10. Cum apreciați calitatea curățeniei în spital?
Foarte bună    Satisfăcătoare    Nesatisfăcătoare   
11. Cum apreciați calitatea linjeriei în spital?
Foarte bună    Satisfăcătoare    Nesatisfăcătoare   
12. Cum apreciați condițiile de cazare?
Foarte bune    Satisfăcătoare    Nesatisfăcătoare   
13. Cum apreciați calitatea hranei și a modului de distribuire a acesteia?
Foarte bună    Satisfăcătoare    Nesatisfăcătoare   
14. Ați fost multumit de îngrijirile acordate?
Da    Nu   
15. Apreciati că vi s-au respectat drepturile dumneavoastră ca pacient?
Da    Nu    Nu știu   
16. Impresia dumneavoastră generală:
Foarte mulțumit    Mulțumit    Nemulțumit   
17. Dacă ar fi necesar să vă reinternați, ați opta pentru același spital?
Da    Nu   
18. Care sunt propunerile dvs privind îmbunătățirea atât a calității actului medical cât și a condițiilor oferite de spital?
Vă rugăm detaliați:
VĂ MULȚUMIM!
Introduceți codul de verificare
Text to Identify